Πολιτική επιστροφής χρημάτων και προϊόντων - Καρατζογιάννης

Πολιτική επιστροφής χρημάτων και προϊόντων

Πολιτική επιστροφής προϊόντων

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ.10 του ν.2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α’/16 Νοεμβρίου 1994) σε συνδυασμό με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.Ζ1-891/30.8.2013), ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως από την εξ αποστάσεως αγορά ενός προϊόντος εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών. Σε αυτό το πλαίσιο εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών, έχετε την δυνατότητα επιστροφής των αγορασθέντων προϊόντων μόνον εφόσον αυτά βρίσκονται ακριβώς στην ίδια κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν και υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν τη συναλλαγή σας. Τα έξοδα για την επιστροφή προϊόντων μέσω ταχυδρομείου, ταχυμεταφοράς ή μεταφορικής εταιρείας στον χώρο της ΚΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ δεν καλύπτονται από την επιχείρηση και επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον αποστολέα/πελάτη. Επισημαίνεται ότι η ευθύνη απώλειας, βλάβης ή καταστροφής του προϊόντος βαραίνει τον πελάτη μέχρι την παραλαβή του προϊόντος από την εταιρεία. Πριν από κάθε επιστροφή συνιστάται να προηγηθεί επικοινωνία με το κατάστημα στο τηλέφωνο 26310 26470 ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@e-karatzogiannis.gr.

Πολιτική επιστροφής χρημάτων

Σε περίπτωση ακύρωσης μιας συναλλαγής η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίον είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την επιχείρηση. Η επιστροφή του ποσού που αφορά στο επιστρεφόμενο προϊόν θα ολοκληρωθεί εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία που θα παραδοθεί το προϊόν από την επιχείρησή μας.