Ασφάλεια Ταχείας Γυαλάκι 1Α 6×30

0,10

Διαθέσιμο

Ασφάλεια ταχείας γυαλάκι 1Α 6×30.

Κλασσικές ασφάλειες βραδείας και αμέσου τήξεως. Καλύπτουν όλες τις ανάγκες προστασίας πλακετών και κάθε είδους ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών κυκλωμάτων.

Χρόνος απόκρισης

Υλικό περιβλήματος

Τρόπος τήξεως

Ρεύμα

Μέγεθος ασφάλειας