Όροι Χρήσης - Καρατζογιάννης

Όροι Χρήσης

Ο ιστότοπος www.e-karatzogiannis.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που δημιουργήθηκε από την επιχείρηση Καρατζογιάννης Ελευθέριος-Γεράσιμος προκειμένου για την ηλεκτρονική πώληση των προϊόντων της επιχείρησης στο διαδίκτυο. Η επιχείρηση εδρεύει στο Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας και εκπροσωπείται νόμιμα με Α.Φ.Μ. 158180485, Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 150455412000, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@e-karatzogiannis.gr και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης ηλεκτρονικού καταστήματος 26310 26470.

Γενικοί Όροι Χρήσης

Η χρήση της ηλεκτρονικής σελίδας www.e-karatzogiannis.gr από τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα της. Προτού εισέλθετε και χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, διαβάστε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει και συμφωνείτε με τους εν λόγω όρους, κανόνες, δηλώσεις και προϋποθέσεις, καθότι η περαιτέρω χρήση και περιήγησή σας στην ιστοσελίδα www.e-karatzogiannis.gr, αλλά και μόνη η υποβολή παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας μας, συνιστά αυτοδικαίως πλήρη και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και αποδοχή από τον πελάτη/χρήστη των κατωτέρω γενικών όρων και προϋποθέσεων χρήσης.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Διαφυλάττουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία αυτών, από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία με την εφαρμογή του άρθρου 7Α παρ. 1 (β) Ν. 2472/1997. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.
 
Αποδέκτες των Δεδομένων είναι το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της επιχείρησης, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις, οι οποίες επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας. Οι Εκτελούντες έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρεία να μην στέλνουν σε τρίτους δεδομένα χωρίς την άδεια επιχείρησης και να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια, καθώς συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό GDPR.  Ενδέχεται να μοιραστούμε ή να γνωστοποιήσουμε τα Δεδομένα σας όταν το έχετε ζητήσει εσείς ρητά ή όταν απαιτείται εκ του νόμου. Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να δείτε πώς χρησιμοποιούνται τα στοιχεία σας στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Το www.e-karatzogiannis.gr θα ενημερώνει και θα βελτιώνει την ιστοσελίδα του και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, θα ανανεώνει και την παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η ιστοσελίδα www.e-karatzogiannis.gr αποτελεί το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και πώλησης των προϊόντων της επιχείρησης Καρατζογιάννης Ελευθέριος-Γεράσιμος, και ως εκ τούτου όλο το περιεχόμενό του, πληροφορίες, δεδομένα, φωτογραφίες, εμπορικά σήματα, λογότυπα, γραφικά, σχέδια και οιαδήποτε άλλα διακριτικά γνωρίσματα, καθώς και γενικά όλα τα ψηφιακά αρχεία και οι παρεχόμενες υπηρεσίες του διαδικτυακού καταστήματος, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ίδιας της επιχείρησης και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται με οιονδήποτε τρόπο παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου το οποίο και αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης Καρατζογιάννης Ελευθέριος-Γεράσιμος και δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας να αναμεταδοθεί και να αποτελέσει, συνολικά ή εν μέρει, αντικείμενο αντιγραφής, αναπαραγωγής πώλησης, τροποποίησης, αναδημοσίευσης ή και διανομής, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο. Ευθύνες που απορρέουν από την με οποιονδήποτε τρόπο χρήση από τρίτους των ανωτέρω σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων των τρίτων μερών δεν βαρύνουν την εταιρεία.

Παραγγελία Προϊόντων και Προστασία Καταναλωτή

Οι παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελούν συνάψεις σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 (όπως αυτός ισχύει σήμερα) και των τροποποιήσεων που αναφέρονται στο ΠΔ 131/2003 (ΦΕΚ Α’ 116/16.05.2003).

Σε κάθε περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα Καρατζογιάννης Ελευθέριος-Γεράσιμος με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτετε στη διάθεσή μας με την εγγραφή σας ως μέλος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών σας. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

Ο χρήστης έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα (εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος ηλικίας και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Παραγγελίες μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν από νομίμους εκπροσώπους νομικών προσώπων. Η επιχείρηση Καρατζογιάννης Ελευθέριος-Γεράσιμος επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αξιώσει την επιστροφή από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελιών που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

Τρόποι Πληρωμής

Για την πληρωμή συνδρομής ή αγοράς προϊόντος που παραγγέλθηκε μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, είναι δυνατή η διενέργεια συναλλαγής είτε μέσω πιστωτικής, χρεωστικής καθώς και προπληρωμένων καρτών των Visa, MasterCard, Maestro, είτε μέσω κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό Ε.Τ.Ε., είτε με πληρωμή στο φυσικό κατάστημα της επιχείρησης, μετρητοίς ή με πιστωτική και χρεωστική κάρτα.

ETE: 41200241986
IBAN: GR92 0110 4120 00004120 0241 986
SWIFT: ETHNGRAA

Η συναλλαγή μέσω πιστωτικών καρτών πραγματοποιείται μέσω του περιβάλλοντος της Τράπεζας Περαιώς, και η Καρατζογιάννης δεν φέρει ευθύνη για τυχόν προβλήματα που προκύψουν κατά τη συναλλαγή.

Η επιχείρηση Καρατζογιάννης δικαιούται να ζητήσει επιβεβαίωση συναλλαγής από την εκδότρια τράπεζα της κάρτας του κατόχου. Στην περίπτωση κατά την οποία λάβει αρνητική απάντηση ή δεν λάβει καμία απάντηση, δικαιούται για λόγους διασφάλισης να ακυρώσει τη συναλλαγή.

Πληρωμή με κάρτα

Ασφάλεια Συναλλαγών

Το www.e-karatzogiannis.gr δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του. Προφυλάσσει τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του ή του παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Η σύνδεσή σας σε αυτό είναι ασφαλής διότι χρησιμοποιεί τεχνολογία TLS με μέγεθος 256bit. Η τεχνολογία TLS στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (TLS) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Οι φυλλομετρητές (browsers) Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari υποστηρίζουν το πρωτόκολλο TLS και προτείνεται η χρήση τους για την σύνδεση στην ιστοσελίδα του www.e-karatzogiannis.gr. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα, η επιχείρηση θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την ειδοποίηση της παραβίασης.

Πολιτική Επιστροφών

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα, εφόσον αυτό βεβαιωθεί από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας ή σε περίπτωση που η ίδια η επιχείρηση παρέχει απευθείας την εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύουν τα ακόλουθα:

  1. Σε περίπτωση παράδοσης άλλων από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή λείπει ιδιότητας η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την επιχείρηση ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην επιχείρηση καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την επιχείρηση αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής.
  2. Η εγγύηση παρέχεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα που αναγράφεται στα αναλυτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής ή επισκευή η αντικατάσταση των προϊόντων είναι δυνατή με επιπλέον χρέωση κατόπιν νέας συμφωνίας με τον πελάτη.
  3. Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Αν πρόκειται ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει ή επίσης αν η συσκευασία του προϊόντος παραλήφθηκε από τους διανομείς κατά την παράδοση του είδους δεν απαιτείται η συσκευασία του προϊόντος.
  4. Η επιστροφή των προϊόντων θα πραγματοποιείται είτε στο φυσικό κατάστημα της επιχείρησης, είτε μέσω courier. Στις περιπτώσεις επιστροφής μέσω courier, o πελάτης βαρύνεται με τα έξοδα της αποστολής προς την επιχείρηση και η επιχείρηση βαρύνεται με τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος ή επισκευασμένου προϊόντος.
  5. Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.
  6. Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται επισκευή, ή αντικατάσταση του προϊόντος, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή του προϊόντος σε εύλογο χρόνο και δεν μπορεί να βρεθεί από την επιχείρηση άλλο προϊόν αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση ακυρώνεται η συναλλαγή. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την επιχείρηση.
  7. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.